Văn bản
Số hiệu: 651/TB- PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/11/13
Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trích yếu:

 V/v: Dự Hội nghị giao ban công tác tháng 10
 đối với TTHTCĐ các xã, thị trấn