Văn bản
  • Quy định về việc nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của giáo viên được biệt phái sang Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn
  • «Trở về
Số hiệu: Số 550A/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/12/12
Cơ quan ban hành: http://thuvien.dongtrieu.edu.vn
Trích yếu:
1 of 2