Văn bản
Số hiệu:
Ngày ban hành: 16/09/13
Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trích yếu:

 Thực hiện công văn  số 1622/SGD&ĐT-GDTX về việc lập danh sách học viên tham dự tập huấn triển khai các hoạt động của TTHTCĐ ra ngày 12 tháng 6 năm 2013 .Các trung tâm HTCĐ đã gửi danh sách học viên tập huấn ( có danh sách đính kèm)