Văn bản
Số hiệu: 583/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/10/13
Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trích yếu:

                                  V/v kiểm tra các hoạt động giáo dục

tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã,

thị trấn năm học 2013-2014