DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ KIM SƠN


          DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ KIM SƠN

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC

TĐCM

 

1

Hà Thị Hiến

GĐ - PCT UBND xã Kim Sơn

Đại học

 

2

Nguyễn Sơn Tùng

PGĐ- Cán bộ VH xã

Trung cấp

 

3

Vũ Đức Hoạt

PGĐ - Hiệu trưởng THCS Kim Sơn

Đại học

 

4

Lê Văn Thi

CB thường trực TTHTCĐ - Giáo viên

Cao Đẳng SP

 

5

Đỗ Văn Đông

PCT HĐND xã Kim Sơn

Đại học

 

6

Nguyễn Văn Diễn

CT MTTQ xã

Trung cấp

 

7

Lê Văn Bộ

Bí thư Đoàn TN

Đại học

 

8

Lê Văn Tuấn

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Đại học

 

9

Đặng Văn Tiến

CC Văn hóa xã

Trung cấp LLCT

 

10

Nguyễn Văn Phóng

Trưởng Công an xã

Trung cấp CA

 

11

Nguyễn Văn Mạnh

CC chính sách xã

Đại học

 

12

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CCVPUBND

Đại học

 

13

Đặng Thị Làn

CT Hội chữ thập đỏ xã

Trung cấp

 

14

Hoàng Đức Nhuận

Trưởng thôn Cổ Giản

Trung cấp

 

15

Bùi Văn Hào

Trưởng thôn Kim Sen

Trung cấp

 

16

Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng thôn Gia Mô

Trung cấp

 

17

Triệu Xuân Hộ

Trưởng thôn Kim Thành

Trung cấp

 

18

Nguyễn Văn Nụ

Trưởng thôn Nhuệ Hổ

Trung cấp

 

19

Đặng Văn Khá

CT Hội Nông dân xã

Đại học

 

20

Nguyễn  Huy Đáp

CT Hội CCB xã

Trung cấp

 

21

Lê Xuân Tằng

CT Người cao tuổi xã

Trung cấp

 

22

Vũ Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng trường TH Kim Sơn

Đại học

 

23

Nguyễn Thị Mến

Hiệu trưởng trường MN Kim Sơn

Đại học

 

24

Nguyễn Thành Thật

Phó chủ tịch Hội khuyến học xã

Đại học

 

25

Đoàn Thị Thuỳ

CC tư pháp - hộ tịch

Đại học

 

26

Đặng Văn Nhật

Trạm trưởng trạm y tế xã

Đại học