BỘ MÁY TỔ CHỨC


BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Đặng Cương Quyết

Chức vụ

Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

10/09/1971

Điện thoại

0982348399

TĐCM

Đại học quản trị kinh tế và xây dựng

Email: tthtcd.kimson.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Đặng Thị Thảo

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

18/02/1975

Điện thoại

01679321158

TĐCM

Đại học sư phạm Hà Nội

Email: tthtcd.kimson.dt@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Sồi

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

10/05/1957

Điện thoại

                 0983770566

TĐCM

Đại học sư phạm mầm non

Email: tthtcd.kimson.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Đặng Văn Thanh

Chức vụ

Cán bộ thường trực TTHTCĐ

Ngày sinh

02/01/1981

Điện thoại

0967957511

TĐCM

CĐSP Âm nhạc

Email: tthtcd.kimson.dt@dongtrieu.edu.vn