KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 3 năm 2020


Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ        
Phường:    KIM SƠN     Tháng: 3 năm 2020            
                       
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí         
1 Học chương trình xóa mù chữ                    
2 Học nghề ngắn hạn                    
3 Các chuyên đề:                     
       a, Giáo dục pháp luật: Tuyên truyền nhân dân và học sinh chấp hành luật giao thông. Tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật... 2 2 320 Công an phường            
       b, Giáo dục sức khỏe:Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền vận, động nhân dân thực hiện luật VSATTP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể các trường MN, TH. Tổ chức.  kiểm tra phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hội nghị tuyên truyền vệ sinh môi trường trong chăn nuôi 2 2 620 Trạm y tế            
       c, Giáo dục môi trường: Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước. Tổ chức bơm nước, làm đất, gieo cấy các giống lúa mới chất lượng cao;   2 1 440 Các thôn, các trường học trong phường            
       d, Văn hóa xã hội:  phối hợp tổ chức chào mừng 85 năm ngay thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ngày quốc tế phụ nữ 8/3  1 1 560 Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường            
       e,  Phát triển kinh tế:                     
       g, Giáo dục kỹ năng sống:                     
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao:Hoạt động văn nghệ, thể thao: Phối hợp Đoàn TN phường Kim Sơn Tổ chức văn nghệ chào mừng 85 năm thành lập Đoàn TNCS HCM - Tổ chức giải bóng đá nữ 1 1 245 Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường            
5 Hoạt động của các câu lạc bộ: Giao lưu câu lạc bộ thơ và nhac. Giao lưu câu lạc bộ cầu lông chào mừng ngày 22/12 tai nhà thi đấu phường Kim Sơn 1 1 300 Câu lạc bọ thơ Kim Sơn            
                       
    Số tin bài                  
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 8                  
          Kim Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020      
  NGƯỜI LẬP BIỂU     GIÁM ĐỐC          
  (Ký ghi rõ họ tên)                
            Đã ký          
                       
  Đặng Văn Thanh     Đặng Cương Quyết          
               

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: