Asset Publisher

PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN 2016

PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN 2016

Sáng ngày 26/3/2016 Ban văn hóa TDTT phường Kim Sơn tổ chức chạy Olymphic vì sức khỏe toàn dân nhằm kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam và 70 năm ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi toàn dân luyện tập TDTT (27/3/1946-27/3/2016), kế thừa và phát huy tư tưởng "Dân cường thì Quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lý tưởng cao đẹp của phong trào Olympic thế giới; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

 

Đ/c Hà Thị Hiến - Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn

khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

          Đồng thời, xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Cán bộ, nhân dân, học sinh phường Kim Sơn  chạy hưởng ứng "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm2016"

 

 

 

                                                                                                    Đặng Thanh