Asset Publisher

KHAI TRƯƠNG NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO PHƯỜNG KIM SƠN GIAO LƯU CẦU LÔNG, BÓNG BÀN

KHAI TRƯƠNG NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO PHƯỜNG KIM SƠN GIAO LƯU CẦU LÔNG, BÓNG BÀN

Căn cứ vào chương trình công tác ủa Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Sơn năm 2015 và chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh. Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020). Sáng ngày 01/11/2015, được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Sơn long trọng tổ chức khai trương hoạt đông nhà văn hóa thể dục thể thao và giao lưu cầu lông, bóng bàn.

 

          Về dự hội nghị có Đ/c Hà Hải Dương – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều. Đ/c Bùi Văn Ngoãn – Thị ủy viên – Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều. Đ/c Phạm Xuân Huệ - Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hiển – phó bí thư thường trực Đảng ủy- chủ tịch HDND. Đ/c Trần Đại Đắc – phó bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND phường Kim Sơn. Các Đ/c Nguyên là lãnh đạo huyện ủy, HĐND,UBND (nay là thị ủy) Đông Triều đã nghỉ chế độ hưu trí, các Đ/c trưởng các ban xây dựng Đảng, trưởng một số phòng ban chuyên môn thị xã Đông Triều, cùng các Đ/c đại biểu đại diện cho thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND,UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức, viên chức chuyên môn của phường, các Đ/c bí thư chị bộ, trưởng khu, hiệu trưởng các trường học về dự.

 

Đ/c Hà Hải Dương – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều

Phát biểu, chỉ đạo và tặng hoa tại lễ khai trương nhà văn hóa thể thao phường Kim Sơn

             Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đặc biệt từ năm 2011 đến nay với sự quan tâm chỉ đạo tích cực của thị ủy, HĐND, UBND, các phòng ban chuyên môn của thị ủy, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành doàn thể chính trị từ phường đến các khu về chường trình xây dựng nông thôn mới cán bộ đảng viên và nhân dân phường Kim Sơn đã tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định nhằm đảm bảo đạt chuẩn về nông thôn mới, và từ đó đến nay cán bộ nhân dân phường Kim Sơn lại tiếp tục duy trì phát triển các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới, gắn với chỉnh trang đô thị để xây dựng phường Kim Sơn xứng đáng là một trong những phường trung tâm của thị xã Đông Triều về phát triển kinh tế hạ tầng, văn hóa xã hội. Công trình nhà văn hóa thể thao đa năng là một trong những công trình điểm nhấn về phát triển kính tế hạ tầng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn phường văn minh đô thị đánh dấu sự chuyển biến vị thế của phường Kim Sơn.

Đ/c Phạm Xuân Huệ - Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn

phát biểu tại lễ khai trương nhà văn hóa thể thao phường Kim Sơn

Một số hình ảnh giao lưu cầu lông, bóng bàn tại nhà văn hóa thể thao phường Kim Sơn

Toàn cảnh buổi lễ

 

 

 

                                                                                                                 Đặng Thanh