Asset Publisher

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 CHỦ ĐỀ “ TRONG CÁCH HỌC PHẢI LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT”

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 CHỦ ĐỀ “ TRONG CÁCH HỌC PHẢI LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT”

Sáng ngày 02/10/2018 Ban Chỉ đạo XDXHHT phường Kim Sơn long trọng tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018 với chủ đề " Trong cách học phải lấy tự học làm cốt".

          Về dự và chỉ đạo với buổi lễ có Đ/c Nguyễn Văn Diễn – Đảng ủy viên – chủ tịch UBMTTQ phường Kim Sơn. Đ/c Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn – Giám đốc TTHTCĐ phường Kim Sơn và các Đ/c đại diện cho Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường Kim Sơn. các Đ/c đại diện cho thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường Kim Sơn, các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo trong toàn phường và 120 em học sinh trường TH - THCS Kim Sơn.

Đ/c Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn – Giám đốc TTHTCĐ phường Kim Sơn

khai mạc tại buổi lễ

Ý kiến phát biểu của Bà Đặng Thị Huyên trưởng khu Nhuệ Hổ đại diện cho người học trong cộng đồng phường Kim Sơn

Đ/c Nguyễn Văn Diễn – Đảng ủy viên – chủ tịch UBMTTQ phường Kim Sơn Chao thưởng 2 phần quà cho 2 em học sinh Em Đỗ Thị Ngọc Tú- Lớp 7B. Em Lê Tuấn Anh- Lớp 5C có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ nguồn quỹ khuyến học thị xã

Đ/c Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn – Giám đốc TTHTCĐ chao thưởng 4 phần quà cho Em Nguyễn Thị Thanh Thanh- Lớp 6C. Em Nguyễn Hoàng Hiệp- Lớp 6A. Em Trần Tân Hiếu Phong- Lớp 5A. Em Nguyễn Duy Đỗ- Lớp 5C có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ nguồn quỹ khuyến học phường Kim Sơn

       Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề " Trong cách học phải lấy tự học làm côt " Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cộng đồng; góp phần xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi người dân trong cộng đồng. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa-giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.

 

 

                                                                                                                                   Đặng Thanh