Asset Publisher

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP “ KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH”

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP “ KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH”

Tôi ngày 04/010/2014 tại nhà văn hóa thôn Cổ Giản, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã kim Sơn long trọng tổ chức Chương trình "học tập nghiên cứu 45 năm thực hiện Di Chúc của Hồ Chí Minh"

          Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐU, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy xã kim sơn về " Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

          Tôi ngày 04/10/2014 tại nhà văn hóa thôn Cổ Giản, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã kim Sơn long trọng tổ chức Chương trình "học tập nghiên cứu 45 năm thực hiện Di Chúc của Hồ Chí Minh"

           Tới dự hội nghị có Đ/C Nguyễn Đình Thắng – Phó bí thư Huyện Đoàn ; Đ/C Nguyễn Văn Hiển – phó bí thư thường trực Đảng ủy – chủ tich HĐND xã kim sơn. cùng các đồng chi trong ban chi ủy thôn Cổ Giản; 70 Đ/C Đoàn viên và 30 em Đội viên tới dự.

          Tại hội nghị Đ/C Lê Văn Bộ - Bí thư đoàn xã Kim Sơn tuyên truyền giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong di chúc của Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của di chúc.

        Đ/C Lê Văn Bộ - Bí thư đoàn xã Kim Sơn tuyên truyền giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Hồ Chí Minh

         Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Bác, kết hợp với tuyên truyền tiếp tục thực hiện chỉ Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), thường xuyên học tập và nàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Tuyên truyền về nhừng thành tựu vẻ vang của công tác Đoàn và phong trào TTN, trong 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của phong trào Đoàn dịa phương trong thực hiện Di chúc, trong học tập và lam theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Quang cảnh hội nghị

           Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người. Qua đó tổ chức triển khai chương trình kế hoạch sâu rộng đến ĐVTN trong toàn chi đoàn đạt kết quả cao theo nội dung mà Đoàn xã phát động. Thông qua hội nghị nghiên cứu bản Di chúc, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ ĐVTN tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

                                                                                                CTV: Đặng Văn Thanh