Asset Publisher

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI KIM SƠN NĂM 2013

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI KIM SƠN NĂM 2013


 HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI KIM SƠN NĂM 2013

 

            Ngày 12/9/2013 tại hội trường UBND xã Kim Sơn huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh; Ban chỉ  đạo xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt các Công ty – Doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2013.

            Tới dự hội nghị có: Ông Trần Đại Đắc – Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã; ông Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND; bà Hà Thị Hiến – Phó chủ tịch UBND; các vị đại biểu đại diện các ban nghành, đoàn thể xã; đại biểu là lãnh đạo của các Công ty – Doanh nghiệp đóng trên địa ban xã Kim Sơn có mặt đông đủ.

ông Đặng Cương Quyết đã khai mạc hội nghị          

             8 giờ 00 phút ông Đặng Cương Quyết đã khai mạc hội nghị và thông qua chương trình làm việc của hội nghị.

          

ông Trần Đại Đắc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị ông Trần Đại Đắc đã khẳng định những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Kim sơn đã làm được trong chương trình nông thôn mới; đồng thời Ông kêu gọi các công ty – doanh nghiệp đóng trên địa bàn hãy chung sức xây dựng nông thôn mới; đó là quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty, doanh nghiệp với nhân dân Kim Sơn.

           Cũng tại hội nghị, các đại biểu công ty, doanh nghiệp đã thảo luận chương trình hành động trong thời gian tới với phương châm: Xã và công ty, doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ khó khăn, phát huy nội lực của từng đơn vị để hoàn thành nghĩa vụ của mình với quê hương Kim Sơn để cho Kim Sơn ngày càng phát triển.

            11 giờ 00 phút cùng ngày hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

 

 

                                                                                                                Lê Văn Thi