Asset Publisher

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIM SƠN HỌP TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU VÀO NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIM SƠN HỌP TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU VÀO NĂM 2015

Ngày 4/11 tại hội trường ủy ban xã Kim Sơn HDND xã Kim Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp các vị đại biểu thảo luận và quyết nghị thông qua đề án thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều.

            Về dự kỳ họp có Đ/c Nguyễn Văn Huynh – huyện ủy viên – phó giám đốc TTPT quỹ đất huyện Đông Triều. Đ/c Phạm Xuân Huệ - huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn. Các Đ/c thường trực Đảng ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể xã, cùng các Đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban ban công tác mặt trận các thôn.

Đ/c Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

            Để  phát huy tiềm năng, lợi thế của Đông Triều đồng thời theo kịp với tốc độ đô thị hóa hiện nay trên địa bàn huyện Đông Triều và có những hướng đi phù hợp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do đó, việc thành lập thị xã Đông Triều là nhu cầu khách quan, nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hiện nay, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Đông Triều.

            Khi trở thành thi xã, Đông Triều Có Nhiều điều kiện để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả nguồn lực của nhà nước, của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các nguồn vốn ODA cho chương trình phát triển đô thị, đồng thời cũng có cơ hội tham gia chủ động hơn vào quá trình hợp tác, giao lưu phát triển. tạo điều kiện nâng cao mức sống của người dân sẽ được nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ.

Đ/c Đặng Cương Quyết - phó chủ tịc UBND xã báo các đề án thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều 

            Đảng bộ - chính quyền và nhân dân xã Kim Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí  nông thôn mới năm 2014. Tiếp tục phấn đấu không ngừng để cùng toàn thể nhân dân trong toàn huyện đón nhận Đông triều trở thành thị xã Đông Triều năm 2015

Các đ/c thành viên lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến cho đề án

 

                                                                                                                     BTV: Đặng Văn Thanh