To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Trường THCS Kim Sơn tổ chức hoạt động ngoại khóa “Nhập môn kỹ năng sống” năm học 2018-2019 

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học sinh và giúp các em có thêm những hiểu biết về môn học " Kỹ năng sống". Chiều ngày 11/10/2018, trường THCS Kim Sơn tổ chức hoạt động ngoại khóa "Nhập môn kỹ năng sống" năm học 2018-2019.

Công khai hóa về Trung tâm
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 9 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 9 năm 2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 8 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 7 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 7 năm 2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 6 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 5 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 5 năm 2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 4 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 4 năm học 2017-2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 3 năm 2018 
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2018 của TTHTCĐ phường Kim Sơn 

»More

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.