KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 5 năm 2019


Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ  
Phường:    KIM SƠN     Tháng: 5 năm 2019      
                 
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí   
1 Học chương trình xóa mù chữ              
2 Học nghề ngắn hạn              
3 Các chuyên đề:               
       a, Giáo dục pháp luật: Tuyên truyền nhân dân và học sinh chấp hành luật giao thông. Tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật... 1 1 75 Công an phường      
       b, Giáo dục sức khỏe: Phối hợ tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền vận, động nhân dân thực hiện luật VSATTP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể các trường MN, TH. Tổ chức.Phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, tiêu hủy bệnh dịch tả lợn châu Phi.  2 2 150 Trạm y tế      
       c, Giáo dục môi trường: Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước.  1 1 440 Các thôn, các trường học trong phường      
       d, Văn hóa xã hội:   1 1 120 Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường      
       e,  Phát triển kinh tế:               
       g, Giáo dục kỹ năng sống:               
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao:Phối hợp Đoàn thanh niên phường kim sơn tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày  30/4   1 1 65 Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường      
5 Hoạt động của các câu lạc bộ:        Câu lạc bọ thơ Kim Sơn      
                 
    Số tin bài            
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 6            
          Kim Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2019
  NGƯỜI LẬP BIỂU     GIÁM ĐỐC    
  (Ký ghi rõ họ tên)          
            Đã ký    
                 
  Đặng Văn Thanh     Đặng Cương Quyết    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: