Xuất bản thông tin

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016 CHỦ ĐỀ “ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016 CHỦ ĐỀ “ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Căn cứ Công văn số 2246/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 12/9/2016 của Sở GD&ĐT và Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục, thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân trên địa bàn, góp phần hội nhập quốc tế.

          Sáng ngày 02/10/2016 TTHTCĐ phường Kim Sơn long trọng tổ chức lễ phát động " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015" với chủ đề " Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số"

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

           Về dự và chỉ đạo với buổi lễ có Đ/c Nguyễn Văn Hiển – Phó bí thư thường trực Đảng ủy. Đ/c Đỗ Văn Đông – Phó chủ tich HĐND và các Đ/c đại diện cho thường trực Đảng ủy-HDND-UBND-UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo trong toàn phường và các em học sinh trường THCS Kim Sơn.

Đ/c Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường  - GĐ TTHTCĐ phường Kim Sơn

 khai mạc tại buổi lễ

Ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Sồi – Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường Kim Sơn

        Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề " Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số" Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cộng đồng; góp phần xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi người dân trong cộng đồng. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa-giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.

Giới thiệu sách của hai em - Phạm Ngọc Thắng – Phạm Thị Mai Lan trường THCS Kim Sơn

Tiểu phẩm " Hoa hậu sách" do các cô giáo trường TH Kim Sơn thể hiện

Các Đ/c Lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo, các em học sinh gửi thông điệp học tập suốt đời năm 2016.

 

 

                                                                                                       Đặng Thanh