Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VỀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI DÂN

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VỀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI DÂN

Thực hiện công văn số 1546/UBND ngày 09/10/2015 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về chính quyền điện tử cho người dân.

               Sáng 05/11, tại hội trường phường Kim Sơn. UBND phường Kim Sơn phối hợp với Sở thông tin và truyền thông, UBND phường Xuân Sơn tổ chức khai mạc hội nghị tuyên truyền, tập huấn về chính quyền điện tử cho cán bộ, hội viên và nhân dân của 2 phường Kim Sơn và Xuân Sơn. Chương trình tập huấn của Sở Thông tin và Truyền thông thị xã Đông Triều tổ chức lớp tập huấn diễn ra 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7/11/2015.

         Đ/c Đặng Cương Quyết - Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn

khai mạc mạc hội nghị tuyên truyền, tập huấn về chính quyền điện tử

Đ/c Phạm Thị Hồng Liên - Cán bộ Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh

khai giảng và điều hành lớp học

             Các học viên tham gia khóa học được trang bị kiến thức và các vấn đề cơ bản về Chính quyền điện của tỉnh Quảng Ninh; Chuyên đề về kỹ năng quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên các trang mạng.

Các học viên say sưa học trên may vi tính

               Kết thúc khóa học các học viên nắm được kiến thức cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, kỹ năng ứng dựng Công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính. Tăng cường sự điều hành có hiệu quả của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh. Các học viên được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về chính chính quyền điện tử.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Đặng Thanh