Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/6/2015, phường Kim Sơn Tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

          Về dự hội nghị có Đ/c Phạm Xuân Huệ - Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hiển – phó bí thư thường trực Đảng ủy- chủ tịch HĐND. Đ/c Trần Đại Đắc – phó bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND. Đ/c Nguyễn Văn Diễn – Đảng ủy viên – chủ tịch UBMTTQ Các Đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể phường cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng ở cấp phường...

 

 

 Các ý kiến tham luận tại hội nghị

         Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Phạm Xuân Huệ - Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn nhấn mạnh: Trong 4 năm qua, các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường luôn tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường và của từng đảng bộ, địa phương, các ban ngành, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập, nhất là chú ý đến việc thảo luận, liên hệ thực tế và đăng ký làm theo một cách cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung đăng ký được kiểm điểm, đánh giá trong cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng và là cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hàng năm.

Đ/c Phạm Xuân Huệ - Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị 

 

                                                                                            

 

                                                                                Đặng Thanh