Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KIM SƠN KHÓA XIX

HỘI NGHỊ BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KIM SƠN KHÓA XIX


       Ngày14/5/2013 tại hội trường UBND xã Kim Sơn, Hội đồng nhân dân xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã chức hội nghị bất thường HĐND xã khóa XIX kỳ họp thứ VII.

     Tới dự hội nghị có: Ông Trần Quang Lộc - Huyện Ủy viên - Bí Thư Đảng Bộ xã Kim Sơn ; ông Trần Đại Đắc Phó Bí Thư Thường Trực - Chủ Tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Bí Thư Thường Trực - Chủ Tịch HĐND xã Kim Sơn cùng toàn thể các vị đại biểu HĐND xã khóa XIX có mặt đông đủ.

 

Quang cảnh hội nghị

 

     Tại hội nghị ômg Trần Đại Đắc đã thông qua nghị quyết HĐND huyện về quy hoạch đất đai theo quy hoạch vùng sản xuất như: Vùng chăn nuôi gia súc gia cầm, vùng  nuôi trồng thủy sản, vùng cấy lúa, khu công nghiệp… trong chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015, định hướng 2020.

     11 giờ cùng ngày ông Nguyễn Văn Hiển - Phó bí thư TT Đảng Bộ - CTHĐND xã kết luận hội nghị, các đại biểu ra về đều vui mừng phấn khởi tự tin thực hiện nghị quyết HĐND khóa XIX.

                                                                                                                          Lê Văn Thi