Xuất bản thông tin

ĐOẠN ĐƯỜNG THANH NIÊN QUẢN LÝ

ĐOẠN ĐƯỜNG THANH NIÊN QUẢN LÝ


        Ngày 24/3/2013 trên đoạn đường liên thôn khu vực thôn Gia Mô xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hơn 100 đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kim Sơn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kho K255 đã tổ chức lao động vệ sinh lề đường, khơi mương thoát nước sân vận động chuẩn bị cho việc gắn biển: “Đoạn đường thanh niên quản lý” vào ngày 26/3/2013.

       Sau buổi lao động, đoạn đường liên thôn khu vực thôn Gia Mô đã sạch đẹp, mương thoát nước được đã khơi thông. Các đoàn viên của 2 đơn vị hứa sẽ luôn quản lý thật tốt đoạn đường được giao.

Lê Văn Thi